Herbaty dla całej rodziny

Mając na celu podnoszenie jakości naszych produktów oraz spełnianie oczekiwań konsumentów w 2010 roku firma BiFIX uruchomiała laboratorium zakładowe. Obecnie laboratorium przeprowadza analizy oznaczania pozostałości pestycydów i metali ciężkich w surowcach wykorzystywanych do produkcji herbat. Pracownicy naszego laboratorium ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, aby w przyszłości wykonywać badania również dla klientów zewnętrznych.

Opis urządzeń - Wyposażenie naszego laboratorium:

  • chromatograf gazowy GC-431 firmy Varian połączony ze spektrometrem masowym MS-220 firmy Varian
  • spektrometry absorpcji atomowej – SpektrAA 240FS (szybka sekwencja) oraz SpektrAA 240Z/GTA120 (kuweta grafitowa z Zeemanowską korekcją tła) firmy Varian
  • spektrofotometr Cary 50 firmy Varian

Misja

Misją Laboratorium BiFIX jest stała troska o najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi poprzez: staranny dobór surowców, innowacyjność w tworzeniu nowych smaków, kontrole i analizy surowców i produktów, dbałość o proces produkcyjny.

Badania

Chromatografia gazowa
Analiza próbek za pomocą chromatografii gazowej pozwala na oznaczenie związków organicznych, natomiast połączenie tej techniki z detektorem masowym pozwala na identyfikację struktury chemicznej związku. Bardzo ważne jest, aby oznaczane związki były lotne (bądź by dawały się łatwo przekształcić w lotne) i stabilne termicznie.
Zastosowanie: Oznaczanie ilościowe i jakościowe nieznanych związków organicznych w różnego rodzaju matrycach np. pestycydów w suszonych owocach, Monitoring środowiska oraz stanowisk pracy

Atomowa spektroskopia absorpcyjna
Atomowa spektroskopia absorpcyjna jest techniką wykorzystywaną do oznaczania obecności i stężenia pojedynczych pierwiastków metali i niemetali oraz ich śladów w różnego rodzaju matrycach.
Zastosowanie m.in.: W przemyśle spożywczym (do badania żywności) i farmaceutycznym (do badania leków), Monitoring środowiska oraz badanie jakości wody

Spektroskopia UV-Vis
Spektroskopia UV-Vis jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych instrumentalnych metod analitycznych, wykorzystywana do oznaczania i identyfikacji nieznanych jak i znanych substancji absorbujących promieniowanie z zakresu światła widzialnego i UV (zwłaszcza związków organicznych i związków metali przejściowych) oraz do oznaczania czystości substancji.

Katalog produktów
Bi fix

Znajdź swoje ulubione smaki herbat w katalogu online

Katalog
dżemów

Znajdź swoje ulubione smaki dżemów w katalogu online

Katalog produktów
HoReCa

Znajdź ulubione smaki w katalogu HoReCa

Katalog zdrowych
przepisów

Katalog zdrowych przepisów
Sklep Bifix Facebook Bifix
EU Bifix

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej